transparentrgpd accord

Scrophularia peregrina L.

Scrophularia Urticae folio C. B. Pin. 236

Observé par Tournefort à Mournies, Saint-Georges (Crète).

Scrophularia peregrina L., Akrotiri, Crète, avril 2018.

Scrophularia peregrina L., Akrotiri, Crète, avril 2018.