transparentrgpd accord

Echinaria capitata Desf.

Famille :
Poaceae
Genre :
Echinaria
Gramen echinatum, tribuloides Col. part. 1. 338 / Gramen spicatum, spica subrotunda, echinata I. R. Herb. 519

Observé par Tournefort à Paros et à Sikinos.